PellDuox

Opis

PellDuox jest kotłem z automatycznym palnikiem samoczyszczącym na pellet drzewny z dużym zasobnikiem paliwa umożliwiającym kilkudniową, bezobsługową pracę tego urządzenia. Korpus kotła wykonany jest z atestowanej stali o grubo- ści 6-7mm. Dzięki specjalnym rozwiązaniom pozwala na uzyskanie bezdymnego spalania, niskiej emisji oraz wysokiej sprawności. Zaletą kotła jest pozioma konstrukcja wymiennika, która posiada zawirowywacze spalin pełniące rolę turbulatora, przez co kocioł osiąga stałą, wysoką sprawność oraz rurowy wymiennik, który spełnia funkcję chłodzenia płyt ogniotrwałych- wydłuża ich żywotność oraz obniża emisję szkodliwych związków powstających podczas spalania. Wyłożenie komory paleniskowej ceramiką w postaci specjalnych płyt optymalizuje przebieg spalania. Zaawansowane sterowanie posiada zdolność obsługi pomp c.o., c.w.u., pompy dodatkowej, a także układu samoczynnego rozpalania, podawania oraz czyszczenia palnika, przez co obsługa kotła sprowadza się do niezbędnego minimum. Kocioł uzyskał atest ekologiczny IChPW potwierdzony badaniami oraz spełnia wymogi Ekoprojektu.
Charakterystyka

Automatyczne rozpalanie i wygaszanie
Innowacyjny system czyszczenia paleniska z powstałego żużla
Nowoczesny design oraz małe gabaryty kotła

Wyposażenie

Standardowe
Wentylator nadmuchowy
Palnik pelletowy z obrotową komorą paleniskową
Sterownik ST-979