Kołton Trotex

Charakterystyczna cechą kotła grzewczego TROTEX jest zasada dolnego spalania. Poszczególne elementy kotła C.O. wykonane są z blach 6mm-10mm – z uwagi na agresywne działanie substancji organicznych. Wymiennik kotła skonstruowano z pionowych paneli, a bezpośrednio nad paleniskiem może być zamontowany dodatkowy zasobnik. Komora spalania posiada belkowy ruszt żeliwny, oraz szereg dysz napowietrzających, w celu zapewnienia najefektywniejszego procesu spalania. Kocioł grzewczy TROTEX przystosowano do spalania suchego drewna, biomasy (trociny, zrębki, brykiety, odpady drewna). Spalanie drewna musi odbywać się wyłącznie przy zdemontowanym zasobniku dodatkowym, celem uniknięcia wydzielania się kondensatu. TROTEX jest prosty i bezproblemowy w codziennej obsłudze. Otwieranie drzwi załadunkowych wspomagane jest siłownikiem gazowym, a zasyp kotła zaprojektowany tak, aby ułatwić załadunek dużymi kawałkami drewna. Proces spalania wspomagany jest zaawansowanym sterownikiem, który utrzymuje zadaną przez użytkownika temperaturę, oraz steruje pracą pom i zaworu mieszającego.

Kategoria:

Opis

Jednostka Wielkość kotła
20 25 35 40 50
Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0
Nominalna moc cieplna kW 20-23 22-27 28-35 36-43 44-55
Sprawność cieplna % 86-88
Max. temp. wody w kotle oC 95
Max. dopusz. ciśnienie w kotle MPa 0,2
Wymagany ciąg kominowy Pa 25 30
Przekrój otworu kominowego cm2 400
Pojemność paleniska dm3 33 38 61 73 95
Pojemność wody w kotle dm3 80 100 130 155 180
Orientacyjna powierzchnia budynku do ogrzania m2 do 180 do 230 do 300 do 400 do 500
Zasilenie kotła V/Hz 230/50
Moc wentylatora W 75-100
Moc sterownika W 11
Paliwo podstawowe Biomasa typu: suche trociny, zrębki, brykiety drzewne
Suche drewno