Kołton Smoker

Zaletą kotła typu SMOKER jest jego funkcjonalność. Kocioł jest przystosowany do spalania paliw stałych takich jak: węgiel kamienny – kostka, orzech, mieszanek miałowo-węglowych oraz suchego drewna. Proces spalania jest kontrolowany poprzez mikroprocesorowy regulator, który współpracując z wentylatorem utrzymuje zadaną przez użytkownika temperaturę oraz steruje pracą pompy. Innowacyjnym rozwiązaniem konstrukcji kotła jak np. skośny wsyp ułatwiający załadunek paliwa. Większość elementów odbierających ciepło usytuowane jest pionowo, co poprawia własności energetyczne kotła, a pył i sadza mogą swobodnie opadać do osadnika. Kocioł może być także przystosowany do pracy z miarkownikiem ciągu. Oryginalnym rozwiązaniem są płomieniówki nadpaleniskowe, które odbierają najwięcej ciepła, a także rozdzielają płomienie, dla jego lepszego wykorzystania w tylnej części wymiennika kotła.Nominalna moc tego typu kotłów zaczyna się już od 12 kW do 33 kW (1,5 m2 – 3,0 m2).

Kategoria:

Opis

Jednostka Wielkość kotła
12 15 20 25 30
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0
Nominalna moc cieplna kW 12 17 23 27 33
Sprawność cieplna % 84-86
Max. temp. wody w kotle oC 95
Max. dopusz. ciśnienie w kotle MPa 0,2
Wymagany ciąg kominowy Pa 20
Przekrój otworu kominowego cm2 300 300 400 400 500
Pojemność paleniska dm3 33 38 61 73 95
Pojemność wody w kotle dm3 70 90 105 115 135
Orientacyjna powierzchnia budynku do ogrzania m2 70-110 90-140 135-200 165-250 220-330
Zasilenie kotła V/Hz 230/50
Moc wentylatora W 34-83
Moc sterownika W 11
Paliwo podstawowe Węgiel kamienny – kostka, orzech,
mieszanka miałowo – węglowa (30% – 70%)
Suche drewno