Kołton Pellmax

PELLDUOX jest kotłem z automatycznym palnikiem na biomasę w postaci pelletu, z zasobnikiem paliwa umożliwiającym kilkudniową, bezobsługową pracę. Kocioł wykonany z atestowanej stali o grubości 6-7 mm, posiada dodatkową komorę spalania wyposażoną w specjalny belkowy ruszt żeliwny. Ruszt spełnia dwie funkcje: pozwala na spalanie drewna oraz pełni rolę katalizatora spalin dla palnika pelletowego, Dodatkowa duża komora spalania sprawia, że kocioł staje się bardzo uniwersalnym urządzeniem grzewczym nie ograniczającym użytkownika do wyboru tylko jednego typu paliwa. Zaawansowane sterowanie posiada zdolność obsługi pomp c.o., c.w.u., jednej dodatkowej pompy, zaworu mieszającego, a także układu samoczynnego rozpalania, podawania oraz czyszczenia palnika, przez co obsługa tego kotła na pellet sprowadza się do niezbędnego minimum.

Kategoria:

Opis

Jednostka Wielkość kotła
16 20 25 32 50
Pwierzchnia grzewcza m2 1,7 2,5 3,2 4,0 4,0
Nominalna moc cieplna kW 16 25 32 42 50
Sprawność cieplna % 91-94
Max. temp. wody w kotle oC 95
Max. dopusz. ciśnienie w kotle MPa 0,2
Wymagany ciąg kominowy Pa 18
Przekrój otworu kominowego cm2 200 200 200 200 250
Pojemność zasobnika dm3 200 200 320 320 320
Pojemność wody w kotle 90 110 110 130 130
Orientacyjna powierzchnia budynku do ogrzania m2 do 180 do 250 do 320 do 400 do 500
Zasilenie kotła V/Hz 230/50
Moc wentylatora W 34-83
Moc sterownika W 11
Paliwo Podstawowe: Pellet
Awaryjnie:
Drewno suche o wilgotności do 20% – spalane na ruszcie awaryjnym