Kołton Ecomatix

ECOMATIX to kocioł wielodobowy z zasobnikiem i automatycznym podajnikiem paliwa. Przeznaczony jest do spalania węgla w postaci groszku o granulacji 5-25mm, paliwo spalane jest w retortowym palniku z udziałem wentylatora nadmuchowego. Kocioł ECOMATIX z podajnikiem dzięki specjalnym rozwiązaniom pozwalają na uzyskanie bezdymnego spalania, niskiej emisji i wysokiej sprawności 91,4 – 94,7 %. Zaawansowany sterownik kontroluje temperaturę wody w kotle grzewczym i kieruje pracą podajnika, dmuchawy, steruję pracą siłownika zaworu mieszającego, pomp oraz opcjonalnie może współpracować z różnego rodzaju termostatami pokojowymi i modułami komunikacyjnymi Internet i GSM.
Istotną zaletą kotła jest konstrukcja płytowa wymiennika, która w tylnej części posiada specjalny mechanizm czyszczący. Mechanizm ten spełnia dwie funkcje: utrzymuje wymiennik w należytej czystości oraz pełni rolę turbulatora spalin. Kocioł osiąga przez to stałą, wysoką sprawność. Opcjonalnie mechanizm czyszczący może być automatyczny, sterowany i uruchamiany samoczynnie przez sterownik kotła.
Znaczącą innowacją w kotle, poprawiającą proces spalania, oraz ograniczającą emisję...

Kategoria:

Opis

Jednostka Wielkość kotła
19 25 30 48
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,9 3,0 3,0 4,0
Nominalna moc cieplna kW 10-19 20-25 26-30 31-38
Sprawność cieplna % 91,4-94,7
Max. temp. wody w kotle oC 95
Max. dopusz. ciśnienie w kotle MPa 0,2
Wymagany ciąg kominowy Pa 20
Przekrój otworu kominowego cm2 200 255
Pojemność zasobnika dm3 170 220 220 260
Pojemność wody w kotle dm3 80 90 90 120
Orientacyjna powierzchnia budynku do ogrzania m2 do 180 do 250 do 300 do 400
Zasilenie kotła V/Hz 230/50
Moc wentylatora W 34-83
Moc sterownika W 11
Paliwo podstawowe Węgiel kamienny – Sortyment Groszek – granulacja 5-28 mm temperatura topienia popiołu powyżej 1150oC