Kołton Bio Pellmax

BIO PELLMAX to kocioł automatyczny przystosowany do spalania biomasy w postaci pelletu. Korpus kotła wykonany w całości z atestowanej stali o grubości 6 mm. Istotną zaletą kotła jest konstrukcja płytowa wymiennika, która w tylnej części posiada specjalny mechanizm czyszczący. Mechanizm ten spełnia dwie funkcje: utrzymuje wymiennik w należytej czystości oraz pełni rolę turbulatora spalin. Te specjalne rozwiązania pozwalają na uzyskanie bezdymnego spalania, niskiej emisji spalin i wysokiej sprawności wynoszącej 91,9 %. BIO Pellmax posiada palnik pelletowy wykonany z najwyższej jakości stali żaroodpornej, wyposażony w ruchomy ruszt włączany cyklicznie podczas pracy kotła. Konstrukcja rusztu zapewnia skuteczne opróżnianie paleniska z powstającego żużla. Zaawansowana automatyka obsługująca pompę c.o., c.w.u., dodatkowe pompy, zawory mieszające, układ rozpalania paliwa oraz pracę w trybie modulacji sprawia, że obsługa tego kotła na pellet sprowadza się do niezbędnego minimum.
Kocioł uzyskał atest ekologiczny IChPW w Zabrzu potwierdzony badaniami – spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji wg normy PN-EN 303-5:2012...

Kategoria:

Opis

Jednostka Wielkość kotła
16 20 25 32 40 50 64
Nominalna moc cieplna kW 16 20 25 32 40 50 64
Sprawność cieplna % 91-94
Max. temp. wody w kotle oC 95
Max. dopusz. ciśnienie w kotle MPa 0,2
Wymagany ciąg kominowy Pa 20
Przekrój otworu kominowego cm2 200 200 200 200 200 250 250
Pojemność zasobnika dm3 200 200 200 300 300 300 300
Pojemność wody w kotle dm3 90 90 110 110 110 150 150
Orientacyjna powierzchnia budynku do ogrzania m2 do 150 do 200 do 250 do 320 do 400 do 500 do 600
Zasilenie kotła V/Hz 230/50
Moc wentylatora W 34-83
Moc sterownika W 11
Paliwo podstawowe Pallet