KALVIS-KO-2A (N)

Opis

 Model kotła J.m. KALVIS-KO-2A (N)
 Moc nominalna  kW 14
 Ogrzewana powierzchnia (przy współczynniku przenikalności cieplnej 2,5)  m2 50…100
 Ogrzewana powierzchnia (przy współczynniku przenikalności cieplnej nie większej niż 4)  m3
 Zalecane paliwo  drewno*
 Sprawność podczas (spalania drewna)  % 76
 Pojemność paleniska  dm3 50
 Czas spalania paliwa**  godz. 3
 Zalecana ilość kamieni  kg
 Max. rozmiar paliwa  cm  L33xØ10
 Ilość wody w kotle  dm3
 Średnica komina  mm  Ø130
 Minimalny ciąg w kominie  Pa 12
 Wymiary gabarytowe HxBxL  mm 870x890x660
 Waga (brutto) (± 10%)  kg 244
*Jako paliwo alternatywne można stosować: węgiel kamienny, odpady drewniane, brykiet z torfu lub trocin. Nie zaleca się spalania drewna o zawartości wilgoci powyżej 30%.
**Czas spalania zależy od paliwa, wilgotności oraz innych czynników.