KALVIS 720MK – 5000MK

Opis

Kocioł wodny centralnego ogrzewania przeznaczony do ogrzewania dużych budynków mieszkalnych, przemysłowych, podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania ciepła niezbędnego w procesach produkcyjnych.

Eksploatować je można w dwojaki sposób, z paleniskiem umieszczonym pod wymiennikiem ciepła, lub obok wymiennika ciepła. Zasilane są biomasą- paliwem pochodzenia roślinnego, odpadami drewnianymi, trocinami, zrębką oraz miałem węglowym w sposób automatyczny.

Główna część – wymiennik ciepła, jest to grubościenny (8 mm) cylinder, zespawany z dwóch płyt stalowych, pomiędzy perforowanymi ekranami(sitami) i zespolony z innymi elementami przedniej i tylnej komory wodnej. Jego zadaniem jest rozdzielanie i mieszanie strumieni wody płynącej do ścian i drzwi kotła. W sito wspawane są rury wymiennika ciepła, pod nimi usytuowany jest system kanałów wodnych, chroniących cylinder od nalotów – osadów kotłowych oraz podtrzymujących wymianę ciepła. Poprzez rurę wlotową, woda silnym strumieniem przepływa przez dolną część wymiennika ciepła w kierunku tylnej komory wodnej, takie rozwiązanie konstrukcyjne powoduje, że w części dolnej cylindra nie gromadzą się osady kamienia kotłowego. Następnie woda z komory tylnej przepływa przez lewą i prawą ścianę do przedniej komory wodnej, gdzie unosi się w górę i powraca do cylindrycznego wymiennika ciepła, skąd przez króciec wylotowy pompowana jest do instalacji systemu grzewczego.

Panele drzwi zbudowane w formie skrzynki schładzane są wodą, połączone ze sobą rurami z kołnierzami. W dolnej części drzwi kotła wspawane są króćce z kołnierzami za pomocą których połączono je z wymiennikiem ciepła. W rury łączące drzwi z wymiennikiem ciepła zainstalowano zawory odłączające oraz pompę cyrkulacyjną i czujnik przepływu wody. Zamontowane w wewnątrz drzwi przegrody zapewniają odpowiedni przepływ strumienia wody. W tylnych drzwiach znajduje się awaryjny zawór bezpieczeństwa, zainstalowany na wypadek zbierania się nadmiernej ilości gazów powstałych w procesie spalania. panele drzwi regulowane są za pomocą zawiasów i sprężyn, a właściwą szczelność między nimi a korpusem kotła gwarantuje sznur uszczelniający. podczas konserwacji i remontów, skrzydła drzwi demontowane są za pomocą specjalnych urządzeń dźwigowych.

W przedniej, górnej części kotła znajduje się podłączenie z kołnierzami łączącymi kocioł z przewodem kominowym.

Nad cylindrem wymiennika ciepła zainstalowana jest platforma z blachy falistej. Kocioł w dostarczany jest na miejsce montażu nieizolowany, po montażu i przeprowadzeniu próby hydraulicznej kładzie się warstwę izolacji o grubości 80mm. W tym celu na kotle zamontowane są specjalne uchwyty do przytwierdzenia warstwy izolacji.

rtf2

Kocioł K-720MK K-1000MK K-1500MK K-2000MK K-2500M K-3000MK K-3500MK K-4000MK K-5000MK
H mm 2390 2590 3150 4000 4010
B mm 1560 2130 2950 2960
L mm 3780 3610 4430 5110 5230 5390 5540 5860
B1 mm 1290 1810 1840 2310
L1 mm 3100 3880 4060 4220 4370 4700